Disclaimers

Auteursrecht

Op deze website is Nederlands recht van toepassing, met inbegrip van het Nederlandse auteursrecht. The Mimosa Company is rechthebbende ten aanzien van alle werken op deze website, ongeautoriseerd kopiëren van deze werken is een schending van het auteursrecht en hier zal tegen worden opgetreden.

Neem voor licenties contact met ons op via info@mimosacompany.com.

 

Verdovende middelen

Indien The Mimosa Company het vermoeden heeft dat een Klant producten van The Mimosa Company wenst te kopen om hiermee verdovende middelen te ontwikkelen, vervaardigen of te fabriceren behoudt The Mimosa Company zich het recht voor om alle overeenkomsten bestaand tussen The Mimosa Company en de betreffende klant terstond te ontbinden en klant permanent niet langer van dienst te zijn. Eventuele verdere bestellingen van klant zullen niet langer in behandelingen worden genomen.

The Mimosa Company is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een beslissing om een Klant verdere diensten te ontzeggen of een overeenkomst te ontbinden op grond van het eerdergenoemde.

The Mimosa Company aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat er schade ontstaat bij het gebruik van het door The Mimosa Company geleverde product indien dit product is aangewend in de productie, vervaardiging of ontwikkeling van verdovende middelen. The Mimosa Company vermeldt bij deze dat het aanwenden van het door The Mimosa Company geleverde product bij de productie, vervaardiging of ontwikkeling van verdovende middelen buiten het gewone gebruik van het geleverde product valt.

 

Medisch gebruik

The Mimosa Company claimt op geen enkele wijze dat zijn producten geschikt zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of aandoening. The Mimosa Company levert geen geneesmiddelen en geeft geen medische adviezen.

Overweegt u producten van The Mimosa Company te gebruiken om medische redenen raadpleeg dan eerst uw huisarts of een geschikte medische specialist. The Mimosa Company aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat een klant producten van The Mimosa Company gebruikt in een medische toepassing.

 

© 2017-2021 The Mimosa Company. Alle rechten voorbehouden. | The Mimosa Company is onderdeel van Conexión Mexicana B.V.